HUKUKSAL KONULAR

Belediye nikah işlemleri ve evlenme şartları hakkında detaylı bilgi, hazırlanması gereken evraklar ve evliliğe dair hukuksal tüm konular...

EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI

Türk kanunlarına göre, evlenebilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve aşağıdaki diğer ek şartları taşımak gereklidir:

YURTDIŞINDA EVLİLİK

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE EVLENMESİ

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

EVLİLİKTE MAL REJİMİ

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen mal rejimlerinden birini kabul edebilirler.

EVLENMEYE İTİRAZ

Evlenme dosyası hazırlanırken, evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edilebilir. Evlenme gününde yapılan itirazlar kabul edilmez.

EVLİLİĞİN FESHİ

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.

SAVCILIĞA BİLDİRİLECEK EVLİLİKLER

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler, Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilir.