AVCILAR BELEDİYESİ

Avcılar Belediyesinde Nikah akdi için gerekli evraklar:

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Avcılar'da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

A. T.C VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.C no’lu resimli nüfus cüzdanları aslı T.C no’lu olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmeyecektir. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Aksi takdirde Evlendirme Memuru müracaatı kabul etmez.(Evl.Yönet.Md 18)

2. 4’er adet vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş (resimler renkli ve ön cepheden çekilmiş, alın ve çene açık inkılap kurallarına uygun sivil giysilerle çekilmiş, renkli fotokopi kabul edilmez)

3. Evlilik için Sağlık raporu (kayıtlı olduğu Aile Hekimliğinden, kaydı yoksa kayıt olmak için ikametinin olduğu Toplum Sağlığı merkezine başvuracaklardır. Raporlar imzalı, fotoğraflı ve kaşeli olmalıdır.)

EVLENME SAĞLIK RAPORUNDA GENELGE GEREĞİ AYRICA AKDENİZ ANEMİSİ TARAMASI YAPILMIŞTIR BİLGİSİ YER ALMALIDIR.

Toplum Sağlığı Merkezi Telefon No: 0212.509.88.86

NİKAH MÜRACAATLARI SABAH 08:30-12:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1. Çiftlerin müracaata beraber gelmeleri zorunludur.

2. Evlenecek olan çiftten birinin Adrese dayalı sistemde Avcılarda ikamet etmesi zorunludur. Avcılar’da oturanlar sistemimiz tarafından görüldüğünden ikametgâh belgesi getirmelerine gerek yoktur.

3. Çiftler Avcılarda ikamet etmiyor ise bağlı oldukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir.

4. Eşlerden biri başvuruya gelemiyor ise (örn; şehir dışında olması veya gelemeyecek durumda ise) bir diğerine Noter onaylı evlilik için özel vekâletname vermesi zorunludur.

5. Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden bekleme müddetini kaldırma kararı ve kesinleşme şerhi getirmesi şarttır.

6. Kadın ve erkek boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir.

7. Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler.

8. 17 yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni: eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler.

9. Önceki Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini dilekçe ile müracaat sırasında belirtmelidirler.

10. Tüm Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

11. Nikâh süresi belirlenirken en fazla 6 ay sonrasına gerçekleştirilmek üzere nikâh günü verilmektedir.

Örneğin Ocak ayında nikah günü almak için belediyemize gelen kişi Haziran ayının sonuna kadar gün alabilir.

12. Telefonla nikâh günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikâh günü almak için çiftlerin beraber ve tüm evraklar hazır şekilde evlendirme memurluğuna gelmesi zorunludur.

13. Müracaat tarihinde yasa gereği aynı gün evlilik akdi yapılmamaktadır.

14. 65 yaş ve üstü olanlar için Aile Hekimliğinden ya da Toplum Sağlığı merkezlerinden alınmış “akli melekeleri yerindedir” raporu gerekmektedir.

15. Nikâh şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır. Şahit olacak kişiler nikâh öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını bildirmek zorundadır.

16. Nikâh salonunda video ve fotoğraf çekimi Belediyemiz Emlak ve İstimlak müdürlüğünce ihale edilerek anlaşmalı firma tarafından yapılmakta olup fotoğraf hizmetleri ayrıca ücretlendirilmektedir.

 

B. YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER

1. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

2. Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini, gösteren medeni hal belgesi

3. Evlilik için Sağlık raporu (kayıtlı olduğu Aile Hekimliğinden kaydı yoksa kayıt olmak için ikametinin olduğu Toplum Sağlığı merkezine başvuracaklardır. Raporlar imzalı, fotoğraflı ve kaşeli olmalıdır) Sağlık raporu Türkiye'den alınması zorunludur. Yurt dışından alınan raporlar geçersizdir.

EVLENME SAĞLIK RAPORUNDA GENELGE GEREĞİ AYRICA AKDENİZ ANEMİSİ TARAMASI YAPILMIŞTIR BİLGİSİ YER ALMALIDIR.

Toplum Sağlığı Merkezi Tel: 0212.509.88.86

4. 4’er adet vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş (resimler renkli ve ön cepheden çekilmiş, alın ve çene açık inkılap kurallarına uygun sivil giysilerle çekilmiş, renkli fotokopi kabul edilmez)

NİKAH MÜRACAATLARI SABAH 08:30-12:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1. Eşlerden biri Türk ise T.C vatandaşının bağlı bulunduğu evlendirme Dairesine müracaat edebilir.

2. Yabancı uyruklu kadın yada erkeğin konsoloslukları İstanbul’da ise bekar olduklarına dair Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) alıp İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatmaları gerekmektedir. Eğer Konsolosluklar Ankara’da ise aldıkları Bekârlık Belgesini, Doğum Belgesini Ankara Dış İşleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir.

3. Yabancı uyruklular Bekârlık Belgelerini ve Doğum Belgelerini kendi ülkelerinden getireceklerse o ülkedeki Türk Büyükelçiliğine veya Türk konsolosluğuna evrakların asıllarını onaylatacaklardır.

4. Bazı ülkeler anlaşma gereği Apostile olarak almış oldukları Bekarlık ve Doğum Belgelerini Türkiye’ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden onaylatmaları gerekmektedir.

5. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direk müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya v.s.

6. Eşlerden biri Türk Vatandaşı diğeri Yabancı Uyruklu ise Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

7. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

8. Eğer eşler Türkçe bilmiyorlarsa Nikâh esnasında Yeminli Tercüman getirmeleri gerekmektedir.

9. Nikâh süresi belirlenirken en fazla 6 ay sonrasına gerçekleştirilmek üzere nikâh günü verilmektedir. Örneğin, Ocak ayında nikah günü almak için belediyemize gelen kişi Haziran ayının sonuna kadar gün alabilir.

10. Telefonla nikâh günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikâh günü almak için çiftlerin beraber ve tüm evraklar hazır şekilde evlendirme memurluğuna gelmesi zorunludur.

11. Nikâh şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır. Şahit olacak kişiler nikâh öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını bildirmek zorundadır.

12. Müracaat ve nikâh akdinin gerçekleşeceği sürede oturma izni veya vizesi olmayan yabancı uyruklu kişilerin müracaatları kabul edilmez

13. Nikâh salonunda video ve fotoğraf çekimi Belediyemiz Emlak ve İstimlak müdürlüğünce ihale edilerek anlaşmalı firma tarafından yapılmakta olup fotoğraf hizmetleri ayrıca ücretlendirilmektedir.

 

 

 

Marmara cad. No:1/2         Avcılar / İstanbul

444 6989

 

 

avcilar.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.