BAĞCILAR BELEDİYESİ

Bağcılar Belediyesinde Nikah akdi için gerekli evraklar:

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Bağcılar'da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

A. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1. NÜFUS CÜZDANI ASLI

Nüfus cüzdanı, T.C.No’lu, Resimli, Soğuk damgalı olmalı

2. Evlilik için sağlık raporu

Mahalle aile sağlık merkezlerinden ve Aile Hekimlerinden temin edilebilir.

3. DÖRT adet vesikalık fotoğraf

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş olacak, fotokopi fotoğraflar kabul edilmez. Bayanlarda alın ve çene açık olmak kaydıyla başörtülü fotoğraf kabul edilir. Üniformalı fotoğraf kabul edilmez.

 

MÜRACAATTA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Eksik evrakla kayıt yapılmayacak ve evlendirme için randevu verilmeyecektir.

2. Bay ve Bayanın birlikte müracaat etmeleri zorunludur.

3. Bağcılar Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat edilebilmesi için çiftlerden en az bir tanesi BAĞCILAR sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

4. Müracaat saatleri hafta içi her gün 08:30 – 12:00 ve 13:00 – 16:30 saatleri arasındadır.

5. Bağcılar dışında oturup da Bağcılar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Nikah kıydırmak isteyen çift, ikamet ettikleri belediye evlendirme memurluğundan ikisi birlikte izin belgesi almaları gerekmektedir.(Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmez.)

6. Müracaat evraklarında silinti, kazıntı olmamalıdır.Evrakların geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

7. Müracaat evraklarındaki kişiye ait tüm bilgiler bire bir aynı olmalı,10 yılı geçmemiş olmalı, medeni hali boşanmış veya dul olanların nüfus cüzdanlarında halen evli yazıyor ise ve soğuk mühür yoksa nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir.

8.

a) 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile;

b)17 yaşını dolduranlar anne baba izni ile, veya Noterden alacakları anne baba muvafakat namesi ile;

c)16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

d)Bayanlar boşanma tarihinin nüfus kütüğüne tescil edilmesinden 300 gün sonra evlenebilirler. Ancak bu süreyi beklemek istemeyenler mahkeme kararı (İddet Müddetini Kaldırma Kararı ) ile evlenebilirler.

 

MÜRACAAT ADRESİ:

BAĞCILAR BELEDİYESİ HALK SARAYI

Adres: Yeni Mah. Dökümcüler Cad. No: 8 Bağcılar/İSTANBUL

Telefon Numarası: 0212 515 52 52

 

B. YABANCI EVLİLİKLER İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Ülkemizin de üyesi bulunduğu milletlerarası ahvali şahsiye komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan, sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip ülke vatandaşları kendi ülkelerinden çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil raporu alacaktır.

2. LA HAYE Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları apostille şerhli evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini türkiye’de ki noterden tercüme ettireceklerdir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaport’da isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.

3. LA HAYE Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini ülkelerinde bulunan türk dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanabilirler.

4. Yabancı ülke vatandaşları türkiye’de ise İstanbuldaki kendi konsolosluklarından alacağı evlenme ehliyet belgesini istanbul valiliğine veya ilçe kaymakamlığına onaylatacaklardır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda anne – baba adı, doğum yeri ve tarihi açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır.

5. Getirilecek evlenme ehliyet belgelerinde isim, soyisim, doğum yeri ve tarihi anne ve baba adı açıkça ve hatasız yazılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde doğum belgesi getirilmesi zorunludur.

6. Apostille şerhli evraklar Türkiyede‘de tercümesi yapılacak (geldiği ülkede tercümesi yapılmış olsa da)

7. Pasaport tercümesi yapılacak (pasaport geçerlilik süresinin görülmesi için yabancı evliliklerde vize problemi olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 

 

Kirazlı cad. No:1         Bağcılar / İstanbul

0212-410 0600

 

 

bagcilar.bel.tr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.